2017, Selepas bertahun-tahun pengumpulan dan peralatan dan peningkatan teknikal, Langdi Pesanan luar negara Precision melebihi pesanan domestik.