ใน 2012, Langdi โรงงานเครื่องจักรกล Precision Hardware ย้ายไปที่โรงงานแห่งใหม่เนื่องจากการขยายธุรกิจเครื่องจักรกล