2016, Langdi ความแม่นยำขยายขอบเขตทางเทคนิคของเครื่องจักรอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการเจียรโปรไฟล์ การเจียรพื้นผิว EDM ลวดตัด EDM กัดเซาะ การเจียรแบบไร้ศูนย์กลาง เครื่องกลึง NC การกลึง CNC และการกัด CNC ความเร็วสูง เป็นต้น