ปี 2017 หลังจากการสะสมและอุปกรณ์และการอัพเกรดทางเทคนิคเป็นเวลาหลายปี Langdi คำสั่งซื้อจากต่างประเทศของ Precision สูงกว่าคำสั่งซื้อในประเทศ