ใน 2018, Langdi Precision ย้ายโรงงานไปที่เลขที่ 6 ถนน Shanglang เมือง Xiaban เมือง Chang'an เมืองตงกวน การตัดเฉือนและสภาพแวดล้อมในสำนักงานของเราได้รับการปรับปรุงอย่างมาก โรงงานเครื่องจักรแต่ละแห่งได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและสร้างระบบปรับอุณหภูมิให้คงที่