2020 ยกเว้นตลาดเอเชียตะวันออก langdi พรีซิชั่นยังขยายตลาดยุโรปและได้รับชื่อเสียงที่ดีจากลูกค้าชาวยุโรป