ในปี 2023 เนื่องจากการสะสมทางเทคนิคและอุปกรณ์เป็นเวลาหลายปีและความแข็งแกร่งที่ครอบคลุมของการปรับปรุง Langdi ยังคงขยายตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง 90% ของลูกค้าและคำสั่งซื้อของเรามาจากตลาดโลกในต่างประเทศ

ในปีเดียวกัน, Langdi Precision เข้าร่วมงาน Japan Exhibitions สองแห่ง ได้แก่ INTERMOLD Tokyo ในเดือนเมษายน 2023 และ INTERMOLD Nagoya ในเดือนมิถุนายน 2023