ในปี 2023 08 Langdi Precision ก่อตั้งบริษัทสาขาในเมืองชินากาว่า ประเทศญี่ปุ่น (Landy ) ランデジ精工株式会社