อีเมล์: sales @langdi-precision.com

การตัดเฉือนส่วนประกอบที่มีความแม่นยำ

บริการตัดเฉือนชิ้นส่วนและส่วนประกอบแม่พิมพ์ที่มีความแม่นยำแบบกำหนดเองและไม่ได้มาตรฐาน

ชื่อหนังสือ

Go to Top