การตัดเฉือนส่วนประกอบที่มีความแม่นยำ

ตัวอย่างชิ้นส่วนเครื่องจักรที่มีความแม่นยำมีไว้เพื่อแสดงฝีมือการตัดเฉือนเท่านั้น

ชื่อหนังสือ

Go to Top