หลายคนรู้ดีว่า การประมวลผลชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำ คือ แต่สำหรับเทคโนโลยีแมชชีนนิ่ง ผมคิดว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับมัน ข้อกำหนดกระบวนการตัดเฉือนเป็นหนึ่งในเอกสารกระบวนการที่กำหนดกระบวนการตัดเฉือนและวิธีการใช้งานของชิ้นส่วน

ภายใต้เงื่อนไขการผลิตที่เฉพาะเจาะจง กระบวนการและวิธีการดำเนินการที่เหมาะสมกว่าจะถูกเขียนลงในเอกสารกระบวนการในรูปแบบที่กำหนด ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการผลิตหลังจากได้รับการอนุมัติ ข้อมูลจำเพาะของกระบวนการตัดเฉือนโดยทั่วไปประกอบด้วยเนื้อหาต่อไปนี้: เส้นทางกระบวนการของการประมวลผลชิ้นงาน เนื้อหาเฉพาะของแต่ละกระบวนการและอุปกรณ์และอุปกรณ์ในกระบวนการที่ใช้ รายการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบของชิ้นงาน ปริมาณการตัด โควตาเวลา ฯลฯ

เทคโนโลยีการประมวลผลชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำ ขึ้นอยู่กับกระบวนการเปลี่ยนรูปร่าง ขนาด ตำแหน่งสัมพัทธ์ และลักษณะของวัตถุการผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เป็นคำอธิบายโดยละเอียดของแต่ละกระบวนการ ตัวอย่างเช่น ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดเฉือนหยาบอาจรวมถึงการทำให้ว่าง การเจียร ฯลฯ และการเก็บผิวละเอียดอาจแบ่งออกเป็นการกลึง ช่างฟิต เครื่องกัด เป็นต้น และจำเป็นต้องมีแต่ละขั้นตอน มีข้อมูลโดยละเอียด เช่น ความหยาบมากน้อยเพียงใด เพื่อให้บรรลุความอดทนเท่าใดเพื่อให้บรรลุ

ตามจำนวนผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขอุปกรณ์ และคุณภาพของคนงาน ช่างเทคนิคจะกำหนดกระบวนการทางเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้และเขียนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องลงในเอกสารกระบวนการ ซึ่งเรียกว่าขั้นตอนกระบวนการ นี้เป็นเป้าหมายมากขึ้น ทุกโรงงานอาจแตกต่างกันเพราะสถานการณ์จริงแตกต่างกัน

โดยทั่วไป การไหลของกระบวนการคือโปรแกรม เทคโนโลยีการประมวลผลคือพารามิเตอร์โดยละเอียดของแต่ละขั้นตอน และข้อกำหนดของกระบวนการเป็นเทคโนโลยีการประมวลผลเฉพาะที่รวบรวมโดยโรงงานบางแห่งตามสถานการณ์จริง

เผยแพร่เมื่อ: พฤษภาคม 6th, 2019 / หมวดหมู่: เทคโนโลยี /

แสดงความคิดเห็น