2017, Pagkatapos ng mga taon ng akumulasyon at kagamitan at teknikal na pag-upgrade, Langdi Ang mga order sa ibang bansa ng Precision ay lumampas sa mga domestic order.