Sa 2021, Langdi Sumali muli si Precision sa Intermold Exhibition Tokyo 2021.