Sa 2022, Langdi Itinatag ng Precision ang buong hanay ng departamento ng pagbebenta na patuloy na nagpapalawak ng mga merkado sa buong mundo. Lalo na ang European market at South East Market.